Close

Vergoedingsregeling orthopedisch schoeisel en steunzolen

Vergoedingsregeling orthopedisch schoeisel en steunzolen 2020

(Semi-) orthopedisch schoeisel

Voor (semi-) orthopedisch schoeisel en orthopedische aanpassingen aan confectieschoeisel kennen de meeste zorgverzekeringen een vergoedingsregeling.

Om voor vergoeding van schoenen in aanmerking te komen heeft u voor een eerste verstrekking een verwijzing van de specialist nodig; bijvoorbeeld een revalidatiearts of orthopedisch chirurg. Eventuele vervolgparen kunnen soms worden aangevraagd met een verwijzing van de huisarts.

In de meeste gevallen zal uw zorgverzekering, na indienen van een offerte,  een machtiging aan Orthopedische Schoentechniek Waterland afgeven, de zorgverzekeraar vergoedt dan het grootste gedeelte van de kosten. Bij schoenen echter, dient uzelf een wettelijke eigen bijdrage, bij afleveren van de schoenen, te betalen; in sommige gevallen wordt deze door de zorgverzekeraar met u verrekend. Deze bijdrage staat los van een eventueel eigen risico! Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van de eigen bijdrage.

De gemiddelde gebruiksduur van (semi-) orthopedisch schoeisel bedraagt, afhankelijk van de zorgverzekering, tussen de 15-18 maanden. Bij een eerste voorziening bestaat de mogelijkheid om na drie maanden een wisselpaar aan te vragen. Indien de schoenen eerder dan de voorgeschreven termijn, inadequaat zijn geworden, kan een gemotiveerde aanvraag bij uw zorgverzekering worden ingediend.

 

Voor 2020 zijn de volgende bedragen wettelijk vastgesteld:

-        personen ouder dan 16 jaar      € 127,00

-        kinderen tot 16 jaar                  €   63,50

De eigen bijdrage dient bij aflevering contant te worden voldaan.

 

Voorlopig orthopedisch schoeisel

Voor voorlopig orthopedisch schoeisel (VLOS) is ook een eigen bijdrage verschuldigd van € 127,00 per paar; bij een enkele schoen € 63,50.

Aanpassingen aan confectieschoenen

Bij een aanpassing aan confectieschoenen volstaat in de meeste gevallen een aanvraag van de huisarts. In de regel worden deze aanpassingen geheel vergoed; hierbij geldt de verstrekkingregeling ‘Kunst- en hulpmiddelen’.

Steunzolen

Steunzolen worden door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan men in aanmerking komen voor een vergoeding. De cliënt dient zelf de declaratie, tezamen met verwijzing van de huisarts, bij de zorgverzekeraar in. De prijs van de steunzolen bedraagt € 190,- per paar; deze kosten dienen bij aflevering contant te worden voldaan. 

Met vriendelijke groet,

 

Orthopedische Schoentechniek Waterland

0299-315903

Loading...
Loading...